Lidé v Královéhradecké diecézi

Hledáte konkrétního faráře, jáhna či pastoračního asistenta či člena diecézních nebo celocírkevních orgánů? V přehledné tabulce naleznete všechny duchovní ve služebním poměru ke Královéhradecké diecézi CČSH, laické zaměstnance, členy církevních orgánů, správce objektů a další. V tabulce jsou základní kontakty, po rozkliknutí naleznete také podrobné informace o jedinci.

Ladislav Vaněk

Zobrazit všechny osoby

Předseda rady starších v NO Kostelec nad Orlicí (od 2012)

Člen Církevního zastupitelstva (2006 - 2010)

494 534 854