Lidé v Královéhradecké diecézi

Hledáte konkrétního faráře, jáhna či pastoračního asistenta či člena diecézních nebo celocírkevních orgánů? V přehledné tabulce naleznete všechny duchovní ve služebním poměru ke Královéhradecké diecézi CČSH, laické zaměstnance, členy církevních orgánů, správce objektů a další. V tabulce jsou základní kontakty, po rozkliknutí naleznete také podrobné informace o jedinci.

Aleš Jaluška

Zobrazit všechny osoby

Farář v NO Velké Hamry (1974 - 1988)

Farář v NO Lomnice nad Popelkou (1988 - 2006)

Administrátor v NO Jenišovice (1989 - 1990)

Administrátor v NO Vrchlabí (1993 - 1993)

Farář v NO Lomnice nad Popelkou (od 2008)