Lidé v Královéhradecké diecézi

Hledáte konkrétního faráře, jáhna či pastoračního asistenta či člena diecézních nebo celocírkevních orgánů? V přehledné tabulce naleznete všechny duchovní ve služebním poměru ke Královéhradecké diecézi CČSH, laické zaměstnance, členy církevních orgánů, správce objektů a další. V tabulce jsou základní kontakty, po rozkliknutí naleznete také podrobné informace o jedinci.

Hedvika Zimmermannová

Zobrazit všechny osoby

Kazatelka z povolání v NO Hrádek nad Nisou (1993 - 1996)

Zmocněnkyně Diecézní rady v NO Hrádek nad Nisou (od 1996)

Farářka v NO Hrádek nad Nisou (1998 - 2002)

Jáhenka v NO Hrádek nad Nisou (2006 - 2008)

Jáhenka v NO Hrádek nad Nisou (2008 - 2012)

Farářka v NO Hrádek nad Nisou (od 2013)

Metodička Komise sociální (od 2015)