Lidé v Královéhradecké diecézi

Hledáte konkrétního faráře, jáhna či pastoračního asistenta či člena diecézních nebo celocírkevních orgánů? V přehledné tabulce naleznete všechny duchovní ve služebním poměru ke Královéhradecké diecézi CČSH, laické zaměstnance, členy církevních orgánů, správce objektů a další. V tabulce jsou základní kontakty, po rozkliknutí naleznete také podrobné informace o jedinci.

Martin Chadima

Zobrazit všechny osoby

Duchovní v NO Přelouč (1. 12. 2014 - 2015)

Farář v NO Přelouč (od 2015)

Člen Vzdělávací komise (od 2015)