Lidé v Královéhradecké diecézi

Hledáte konkrétního faráře, jáhna či pastoračního asistenta či člena diecézních nebo celocírkevních orgánů? V přehledné tabulce naleznete všechny duchovní ve služebním poměru ke Královéhradecké diecézi CČSH, laické zaměstnance, členy církevních orgánů, správce objektů a další. V tabulce jsou základní kontakty, po rozkliknutí naleznete také podrobné informace o jedinci.

Jaroslav Brázdil

Zobrazit všechny osoby

Farář v NO Hrádek nad Nisou (1948 - 1948)

Farář v NO Jenišovice (1950 - 1952)

Farář v NO Trutnov (1955 - 1959)

Farář v NO Vrchlabí (1978 - 1981)

Farář v NO Úpice (1981 - 1982)

Farář v NO Vrchlabí (1982 - 1992)

Administrátor v NO Hostinné (1984 - 1989)

Farář v NO Trutnov (1993 - 2001)

Duchovní (od 2001)