Lidé v Královéhradecké diecézi

Hledáte konkrétního faráře, jáhna či pastoračního asistenta či člena diecézních nebo celocírkevních orgánů? V přehledné tabulce naleznete všechny duchovní ve služebním poměru ke Královéhradecké diecézi CČSH, laické zaměstnance, členy církevních orgánů, správce objektů a další. V tabulce jsou základní kontakty, po rozkliknutí naleznete také podrobné informace o jedinci.

Tomáš Karel

Zobrazit všechny osoby

Jáhen v NO Frýdlant (1996 - 1996)

Administrátor v NO Náchod (1999 - 2000)

Farář v NO Úpice (1999 - 2007)

Administrátor v NO Trutnov (2001 - 2007)

Farář v NO Trutnov (od 2007)

Administrátor v NO Úpice (od 2007)

Administrátor v NO Dvůr Králové nad Labem (2011 - 2013)

Administrátor v NO Dvůr Králové nad Labem (od 1. 9. 2015)

Člen Vzdělávací komise (od 2015)