Lidé v Královéhradecké diecézi

Hledáte konkrétního faráře, jáhna či pastoračního asistenta či člena diecézních nebo celocírkevních orgánů? V přehledné tabulce naleznete všechny duchovní ve služebním poměru ke Královéhradecké diecézi CČSH, laické zaměstnance, členy církevních orgánů, správce objektů a další. V tabulce jsou základní kontakty, po rozkliknutí naleznete také podrobné informace o jedinci.

Libuše Hanušová

Zobrazit všechny osoby

Farářka v NO Frýdlant (1972 - 1979)

Farářka v NO Turnov (1980 - 1990)

Administrátorka v NO Vlastibořice (1982 - 1990)

Administrátorka v NO Přepeře (1985 - 1989)

Farářka v NO Semily (1990 - 1995)

Administrátorka v NO Bozkov (1991 - 1995)

Duchovní (od 1995)