Lidé v Královéhradecké diecézi

Hledáte konkrétního faráře, jáhna či pastoračního asistenta či člena diecézních nebo celocírkevních orgánů? V přehledné tabulce naleznete všechny duchovní ve služebním poměru ke Královéhradecké diecézi CČSH, laické zaměstnance, členy církevních orgánů, správce objektů a další. V tabulce jsou základní kontakty, po rozkliknutí naleznete také podrobné informace o jedinci.

Bohumil Klásek

Zobrazit všechny osoby

Kazatel z povolání v NO Liberec - Jih (1955 - 1958)

Farář v NO Frýdlant (1958 - 1959)

Farář v NO Hrádek nad Nisou (1960 - 1986)

Administrátor v NO Varnsdorf (1960 - 1986)

Administrátor v NO Chlumec nad Cidlinou (1989 - 1997)

Farář v NO Chlumec nad Cidlinou (1997 - 1999)

Kněz při diecézní radě (2000 - 2014)

Duchovní (od 2014)