Lidé v Královéhradecké diecézi

Hledáte konkrétního faráře, jáhna či pastoračního asistenta či člena diecézních nebo celocírkevních orgánů? V přehledné tabulce naleznete všechny duchovní ve služebním poměru ke Královéhradecké diecézi CČSH, laické zaměstnance, členy církevních orgánů, správce objektů a další. V tabulce jsou základní kontakty, po rozkliknutí naleznete také podrobné informace o jedinci.

Oldřich Bezděčík

Zobrazit všechny osoby

Farář v NO Hrádek nad Nisou (1986 - 1993)

Administrátor v NO Varnsdorf (1986 - 1989)

Administrátor v NO Jenišovice (1993 - 1997)

Farář v NO Turnov (od 1993)

Administrátor v NO Přepeře (1994 - 1996)

Administrátor v NO Přepeře (od 1. 7. 2014)

Člen Církevního zastupitelstva (2006 - 2010)

Člen Církevního zastupitelstva (2010 - 2013)

Člen Vzdělávací komise (od 2015)