Lidé v Královéhradecké diecézi

Hledáte konkrétního faráře, jáhna či pastoračního asistenta či člena diecézních nebo celocírkevních orgánů? V přehledné tabulce naleznete všechny duchovní ve služebním poměru ke Královéhradecké diecézi CČSH, laické zaměstnance, členy církevních orgánů, správce objektů a další. V tabulce jsou základní kontakty, po rozkliknutí naleznete také podrobné informace o jedinci.

Lenka Klásková

Zobrazit všechny osoby

Pastorační asistentka v NO Hradec Králové (2000 - 2013)

Pastorační asistentka v NO Litomyšl (1. 7. 2013 - 2016)

Kazatelka z povolání v NO Litomyšl (od 2017)

Kazatelka při diecézní radě (2000 - 2013)