Lidé v Královéhradecké diecézi

Hledáte konkrétního faráře, jáhna či pastoračního asistenta či člena diecézních nebo celocírkevních orgánů? V přehledné tabulce naleznete všechny duchovní ve služebním poměru ke Královéhradecké diecézi CČSH, laické zaměstnance, členy církevních orgánů, správce objektů a další. V tabulce jsou základní kontakty, po rozkliknutí naleznete také podrobné informace o jedinci.

Lada Kocourková

Zobrazit všechny osoby

Jáhenka v NO Semily (1995 - 1996)

Administrátorka v NO Bozkov (od 1999)

Jáhenka v NO Semily (1999 - 2001)

Farářka v NO Semily (od 2001)

Členka Diecézního kárného výboru (od 2010)

Členka Pastorační komise (od 2015)

Členka Komise pro práci s dětmi (od 2015)

Členka Komise sociální (od 2015)

Členka Ediční rady (od 2015)