Lidé v Královéhradecké diecézi

Hledáte konkrétního faráře, jáhna či pastoračního asistenta či člena diecézních nebo celocírkevních orgánů? V přehledné tabulce naleznete všechny duchovní ve služebním poměru ke Královéhradecké diecézi CČSH, laické zaměstnance, členy církevních orgánů, správce objektů a další. V tabulce jsou základní kontakty, po rozkliknutí naleznete také podrobné informace o jedinci.

Tereza Šmejdová Koselová

Zobrazit všechny osoby

Jáhenka v NO Přelouč (2004 - 2007)

Farářka v NO Přelouč (2007 - 2015)

Administrátorka v NO Chlumec nad Cidlinou (2008 - 2008)

Administrátorka v NO Chlumec nad Cidlinou (2009 - 2011)

Farářka v NO Chrudim (od 1. 9. 2015)

Zmocněnkyně Diecézní rady v NO Holice v Čechách (od 1. 6. 2018)