Lidé v Královéhradecké diecézi

Hledáte konkrétního faráře, jáhna či pastoračního asistenta či člena diecézních nebo celocírkevních orgánů? V přehledné tabulce naleznete všechny duchovní ve služebním poměru ke Královéhradecké diecézi CČSH, laické zaměstnance, členy církevních orgánů, správce objektů a další. V tabulce jsou základní kontakty, po rozkliknutí naleznete také podrobné informace o jedinci.

Libuše Hobzová

Zobrazit všechny osoby

Farářka v NO Česká Třebová (1966 - 1982)

Administrátorka v NO Lanškroun (1966 - 1982)

Farářka v NO Hradec Králové - Nový Hradec Králové (1983 - 1985)

Farářka v NO Hradec Králové (1986 - 1989)

Administrátorka v NO Hradec Králové - Nový Hradec Králové (1986 - 1990)

Farářka v NO Hradec Králové - Nový Hradec Králové (1990 - 1999)

Duchovní (od 1997)