Lidé v Královéhradecké diecézi

Hledáte konkrétního faráře, jáhna či pastoračního asistenta či člena diecézních nebo celocírkevních orgánů? V přehledné tabulce naleznete všechny duchovní ve služebním poměru ke Královéhradecké diecézi CČSH, laické zaměstnance, členy církevních orgánů, správce objektů a další. V tabulce jsou základní kontakty, po rozkliknutí naleznete také podrobné informace o jedinci.

Vojtěch Basl

Zobrazit všechny osoby

Jáhen v NO Liberec (2009 - 2011)

Duchovní v NO Liberec (1. 5. 2011 - 2012)

Farář v NO Liberec (1. 6. 2012 - 30. 9. 2015)

Farář v NO Liberec (1. 7. 2016 - 30. 9. 2017)

Pastorační asistent při diecézní radě (1. 9. 2004 - 2009)

Člen Liturgické komise (2015 - 30. 9. 2017)

Kněz při diecézní radě (1. 10. 2015 - 30. 6. 2016)

777 817 196
basl@ccshhk.cz