Lidé v Královéhradecké diecézi

Hledáte konkrétního faráře, jáhna či pastoračního asistenta či člena diecézních nebo celocírkevních orgánů? V přehledné tabulce naleznete všechny duchovní ve služebním poměru ke Královéhradecké diecézi CČSH, laické zaměstnance, členy církevních orgánů, správce objektů a další. V tabulce jsou základní kontakty, po rozkliknutí naleznete také podrobné informace o jedinci.

Ervín Kukuczka

Zobrazit všechny osoby

Kazatel z povolání v NO Vrchlabí (1975 - 1978)

Kazatel z povolání v NO Hlinsko (1978 - 1982)

Administrátor v NO Nekoř (1983 - 1990)

Farář v NO Žamberk (1983 - 1990)

Farář v NO Nekoř (od 1990)

Administrátor v NO Žamberk (od 2002)