Lidé v Královéhradecké diecézi

Hledáte konkrétního faráře, jáhna či pastoračního asistenta či člena diecézních nebo celocírkevních orgánů? V přehledné tabulce naleznete všechny duchovní ve služebním poměru ke Královéhradecké diecézi CČSH, laické zaměstnance, členy církevních orgánů, správce objektů a další. V tabulce jsou základní kontakty, po rozkliknutí naleznete také podrobné informace o jedinci.

Lidmila Kukuczková

Zobrazit všechny osoby

Farářka v NO Hostinné (1974 - 1978)

Farářka v NO Česká Třebová (1982 - 1984)

Administrátorka v NO Lanškroun (od 1982)

Farářka v NO Česká Třebová (od 1985)

Administrátorka v NO Choceň (1994 - 1. 6. 2018)

Farářka v NO Choceň (od 1. 6. 2018)

Členka Diecézního kárného výboru (2006 - 2010)

Členka Diecézního kárného výboru (2010 - 2016)