Lidé v Královéhradecké diecézi

Hledáte konkrétního faráře, jáhna či pastoračního asistenta či člena diecézních nebo celocírkevních orgánů? V přehledné tabulce naleznete všechny duchovní ve služebním poměru ke Královéhradecké diecézi CČSH, laické zaměstnance, členy církevních orgánů, správce objektů a další. V tabulce jsou základní kontakty, po rozkliknutí naleznete také podrobné informace o jedinci.

Olga Líbalová

Zobrazit všechny osoby

Farářka v NO Hronov (od 1990)

Administrátorka v NO Machov (od 1990)

Administrátorka v NO Rtyně v Podkrkonoší (1997 - 1997)

Členka Komise sociální (od 2015)

Členka Církevního zastupitelstva (od 1. 5. 2016)