Lidé v Královéhradecké diecézi

Hledáte konkrétního faráře, jáhna či pastoračního asistenta či člena diecézních nebo celocírkevních orgánů? V přehledné tabulce naleznete všechny duchovní ve služebním poměru ke Královéhradecké diecézi CČSH, laické zaměstnance, členy církevních orgánů, správce objektů a další. V tabulce jsou základní kontakty, po rozkliknutí naleznete také podrobné informace o jedinci.

Marta Silná

Zobrazit všechny osoby

Farářka v NO Hostinné (1978 - 1981)

Administrátorka v NO Hostinné (1981 - 1982)

Farářka v NO Vrchlabí (1981 - 1982)

Farářka v NO Hostinné (1982 - 1983)

Farářka v NO Jičín (od 2012)

Administrátorka v NO Sobotka (od 2012)

Administrátorka v NO Vysoké Veselí (od 2012)