Lidé v Královéhradecké diecézi

Hledáte konkrétního faráře, jáhna či pastoračního asistenta či člena diecézních nebo celocírkevních orgánů? V přehledné tabulce naleznete všechny duchovní ve služebním poměru ke Královéhradecké diecézi CČSH, laické zaměstnance, členy církevních orgánů, správce objektů a další. V tabulce jsou základní kontakty, po rozkliknutí naleznete také podrobné informace o jedinci.

Vítězslav Lorenovicz

Zobrazit všechny osoby

Administrátor v NO Jablonné v Podještědí (1996 - 2002)

Jáhen v NO Liberec (2003 - 14. 8. 2017)

Jáhen v NO Frýdlant (od 15. 8. 2017)

Jáhen v NO Liberec (od 15. 8. 2017)

v.loren@seznam.cz
727813277
727813277