Lidé v Královéhradecké diecézi

Hledáte konkrétního faráře, jáhna či pastoračního asistenta či člena diecézních nebo celocírkevních orgánů? V přehledné tabulce naleznete všechny duchovní ve služebním poměru ke Královéhradecké diecézi CČSH, laické zaměstnance, členy církevních orgánů, správce objektů a další. V tabulce jsou základní kontakty, po rozkliknutí naleznete také podrobné informace o jedinci.

Alena Fabiánová

Zobrazit všechny osoby

Farářka v NO Frýdlant (2004 - 2006)

Farářka v NO Jaroměř (od 2006)

Administrátorka v NO Holohlavy (od 2008)

Členka Komise pro práci se seniory (od 2015)

Členka Diecézního kárného výboru (od 1. 5. 2016)