Lidé v Královéhradecké diecézi

Hledáte konkrétního faráře, jáhna či pastoračního asistenta či člena diecézních nebo celocírkevních orgánů? V přehledné tabulce naleznete všechny duchovní ve služebním poměru ke Královéhradecké diecézi CČSH, laické zaměstnance, členy církevních orgánů, správce objektů a další. V tabulce jsou základní kontakty, po rozkliknutí naleznete také podrobné informace o jedinci.

Zdeněk Martiš

Zobrazit všechny osoby

Pastorační asistent v NO Pardubice (2000 - 30. 6. 2014)

Kazatel z povolání v NO Pardubice (od 1. 7. 2014)