Lidé v Královéhradecké diecézi

Hledáte konkrétního faráře, jáhna či pastoračního asistenta či člena diecézních nebo celocírkevních orgánů? V přehledné tabulce naleznete všechny duchovní ve služebním poměru ke Královéhradecké diecézi CČSH, laické zaměstnance, členy církevních orgánů, správce objektů a další. V tabulce jsou základní kontakty, po rozkliknutí naleznete také podrobné informace o jedinci.

Miroslava Mlýnková

Zobrazit všechny osoby

Farářka v NO Jablonec nad Nisou (od 2000)

Administrátorka v NO Frýdlant (2008 - 2009)

Administrátorka v NO Liberec (1. 10. 2015 - 30. 6. 2016)

Administrátorka v NO Nový Bor (od 15. 6. 2016)

Zmocněnkyně Diecézní rady v NO Nový Bor (1. 7. 2016 - 2016)

Administrátorka v NO Liberec (od 1. 10. 2017)

Členka Pastorační komise (od 2015)