Lidé v Královéhradecké diecézi

Hledáte konkrétního faráře, jáhna či pastoračního asistenta či člena diecézních nebo celocírkevních orgánů? V přehledné tabulce naleznete všechny duchovní ve služebním poměru ke Královéhradecké diecézi CČSH, laické zaměstnance, členy církevních orgánů, správce objektů a další. V tabulce jsou základní kontakty, po rozkliknutí naleznete také podrobné informace o jedinci.

Alena Naimanová

Zobrazit všechny osoby

Farářka v NO Úpice (1970 - 1981)

Farářka v NO Náchod (1981 - 1999)

Administrátorka v NO Police nad Metují (1994 - 1999)

Farářka v NO Kostelec nad Orlicí (od 2000)

Farářka v NO Rychnov nad Kněžnou (od 2000)

Administrátorka v NO Vamberk (od 2000)

Administrátorka v NO Vamberk (2000 - 2007)

Členka Diecézní rady (2000 - 2016)

Členka Církevního zastupitelstva (2006 - 2010)

Členka Církevního zastupitelstva (2010 - 2015)

Členka Komise pro práci s dětmi (od 2015)

Členka Komise pro práci se seniory (od 2015)