Lidé v Královéhradecké diecézi

Hledáte konkrétního faráře, jáhna či pastoračního asistenta či člena diecézních nebo celocírkevních orgánů? V přehledné tabulce naleznete všechny duchovní ve služebním poměru ke Královéhradecké diecézi CČSH, laické zaměstnance, členy církevních orgánů, správce objektů a další. V tabulce jsou základní kontakty, po rozkliknutí naleznete také podrobné informace o jedinci.

Alena Nepilá

Zobrazit všechny osoby

Jáhenka v NO Úpice (1982 - 1985)

Kazatelka z povolání v NO Hronov (1985 - 1990)

Administrátorka v NO Holohlavy (1990 - 2008)

Jáhenka v NO Holohlavy (2008 - 2009)

Duchovní (od 2009)