Lidé v Královéhradecké diecézi

Hledáte konkrétního faráře, jáhna či pastoračního asistenta či člena diecézních nebo celocírkevních orgánů? V přehledné tabulce naleznete všechny duchovní ve služebním poměru ke Královéhradecké diecézi CČSH, laické zaměstnance, členy církevních orgánů, správce objektů a další. V tabulce jsou základní kontakty, po rozkliknutí naleznete také podrobné informace o jedinci.

Pavel Pechanec

Zobrazit všechny osoby

Jáhen v NO Český Dub (1993 - 1996)

Jáhen v NO Bakov nad Jizerou (1996 - 1997)

Administrátor v NO Mnichovo Hradiště (1996 - 1997)

Administrátor v NO Bakov nad Jizerou (1997 - 2012)

Administrátor v NO Mnichovo Hradiště (1997 - 2012)

Farář v NO Český Dub (2000 - 2013)

Administrátor v NO Frýdlant (2002 - 2003)

Administrátor v NO Hrádek nad Nisou (2002 - 2004)

Administrátor v NO Český Dub (1. 7. 2013 - 2014)

Administrátor v NO Frýdlant (od 1. 9. 2016)

Biskup Diecézní rady (od 28. 4. 2013)

Člen Ediční rady (od 2015)