Lidé v Královéhradecké diecézi

Hledáte konkrétního faráře, jáhna či pastoračního asistenta či člena diecézních nebo celocírkevních orgánů? V přehledné tabulce naleznete všechny duchovní ve služebním poměru ke Královéhradecké diecézi CČSH, laické zaměstnance, členy církevních orgánů, správce objektů a další. V tabulce jsou základní kontakty, po rozkliknutí naleznete také podrobné informace o jedinci.

Jiří Plhák

Zobrazit všechny osoby

Farář v NO Vysoké Mýto (od 1998)

Administrátor v NO Chrudim (2008 - 2013)

Vikář vikariátu Pardubice (od 1. 3. 2006)

Člen Diecézní rady (od 1. 11. 2010)

Člen Církevního zastupitelstva (od 2013)

Metodik Vzdělávací komise (od 2015)