Lidé v Královéhradecké diecézi

Hledáte konkrétního faráře, jáhna či pastoračního asistenta či člena diecézních nebo celocírkevních orgánů? V přehledné tabulce naleznete všechny duchovní ve služebním poměru ke Královéhradecké diecézi CČSH, laické zaměstnance, členy církevních orgánů, správce objektů a další. V tabulce jsou základní kontakty, po rozkliknutí naleznete také podrobné informace o jedinci.

Aleš Toman

Zobrazit všechny osoby

Pastorační asistent v NO Žamberk (1. 12. 2011 - 2015)

Kazatel z povolání v NO Česká Třebová (od 2016)

Kazatel z povolání v NO Žamberk (od 2016)

Člen Pastorační komise (od 2015)

Člen Diecézní rady (od 1. 5. 2016)