Lidé v Královéhradecké diecézi

Hledáte konkrétního faráře, jáhna či pastoračního asistenta či člena diecézních nebo celocírkevních orgánů? V přehledné tabulce naleznete všechny duchovní ve služebním poměru ke Královéhradecké diecézi CČSH, laické zaměstnance, členy církevních orgánů, správce objektů a další. V tabulce jsou základní kontakty, po rozkliknutí naleznete také podrobné informace o jedinci.

Petra Tamchynová

Zobrazit všechny osoby

Farářka v NO Nové Město nad Metují (od 1. 11. 2010)

Administrátorka v NO Česká Skalice (2015 - 2015)

Administrátorka v NO Studnice (od 2017)

Zmocněnkyně Diecézní rady v NO Studnice (od 2017)

Členka Komise pro práci s dětmi (od 2015)

Vikářka vikariátu Náchod (od 1. 3. 2016)

Členka Diecézní rady (od 1. 5. 2016)