Lidé v Královéhradecké diecézi

Hledáte konkrétního faráře, jáhna či pastoračního asistenta či člena diecézních nebo celocírkevních orgánů? V přehledné tabulce naleznete všechny duchovní ve služebním poměru ke Královéhradecké diecézi CČSH, laické zaměstnance, členy církevních orgánů, správce objektů a další. V tabulce jsou základní kontakty, po rozkliknutí naleznete také podrobné informace o jedinci.

Žaneta Černochová

Zobrazit všechny osoby

Kazatelka z povolání v NO Přelouč (2012 - 2015)

Kazatelka z povolání v NO Hradec Králové (2016 - 31. 10. 2016)

Jáhenka v NO Česká Skalice (1. 11. 2016 - 2016)

Jáhenka v NO Česká Skalice (od 2017)

Členka Komise pro práci se seniory (od 19. 9. 2017)