Lidé v Královéhradecké diecézi

Hledáte konkrétního faráře, jáhna či pastoračního asistenta či člena diecézních nebo celocírkevních orgánů? V přehledné tabulce naleznete všechny duchovní ve služebním poměru ke Královéhradecké diecézi CČSH, laické zaměstnance, členy církevních orgánů, správce objektů a další. V tabulce jsou základní kontakty, po rozkliknutí naleznete také podrobné informace o jedinci.

Eliška Silná

Zobrazit všechny osoby

Zmocněnkyně Diecézní rady v NO Sobotka (od 2012)

Zmocněnkyně Diecézní rady v NO Vysoké Veselí (od 2012)

Kazatelka z povolání v NO Jičín (od 1. 9. 2012)

Předsedkyně Diecézního revizního finančího výboru (od 30. 5. 2014)