Lidé v Královéhradecké diecézi

Hledáte konkrétního faráře, jáhna či pastoračního asistenta či člena diecézních nebo celocírkevních orgánů? V přehledné tabulce naleznete všechny duchovní ve služebním poměru ke Královéhradecké diecézi CČSH, laické zaměstnance, členy církevních orgánů, správce objektů a další. V tabulce jsou základní kontakty, po rozkliknutí naleznete také podrobné informace o jedinci.

Erika Oubrechtová

Zobrazit všechny osoby

Kazatelka z povolání v NO Dobruška (2008 - 2011)

Kazatelka z povolání v NO Nové Město nad Metují (2008 - 2011)

Farářka v NO Dobruška (od 2011)

Členka Diecézního revizního finančího výboru (od 1. 10. 2010)