Lidé v Královéhradecké diecézi

Hledáte konkrétního faráře, jáhna či pastoračního asistenta či člena diecézních nebo celocírkevních orgánů? V přehledné tabulce naleznete všechny duchovní ve služebním poměru ke Královéhradecké diecézi CČSH, laické zaměstnance, členy církevních orgánů, správce objektů a další. V tabulce jsou základní kontakty, po rozkliknutí naleznete také podrobné informace o jedinci.

František Erben

Zobrazit všechny osoby

Kazatel z povolání v NO Nový Bydžov (1. 7. 2014 - 2015)

Kazatel při deicézní radě (2016 - 2016)

Člen Diecézního kárného výboru (od 1. 5. 2016)