Lidé v Královéhradecké diecézi

Hledáte konkrétního faráře, jáhna či pastoračního asistenta či člena diecézních nebo celocírkevních orgánů? V přehledné tabulce naleznete všechny duchovní ve služebním poměru ke Královéhradecké diecézi CČSH, laické zaměstnance, členy církevních orgánů, správce objektů a další. V tabulce jsou základní kontakty, po rozkliknutí naleznete také podrobné informace o jedinci.

Věra Říhová

Zobrazit všechny osoby

Farářka v NO Litomyšl (1994 - 2013)

Administrátorka v NO Česká Skalice (od 2017)

Kněz při diecézní radě (1. 7. 2013 - 2014)

Duchovní při vikariátu vikariátu Pardubice (od 1. 7. 2014)