Lidé v Královéhradecké diecézi

Hledáte konkrétního faráře, jáhna či pastoračního asistenta či člena diecézních nebo celocírkevních orgánů? V přehledné tabulce naleznete všechny duchovní ve služebním poměru ke Královéhradecké diecézi CČSH, laické zaměstnance, členy církevních orgánů, správce objektů a další. V tabulce jsou základní kontakty, po rozkliknutí naleznete také podrobné informace o jedinci.

Věra Párysová

Zobrazit všechny osoby

Varhanice v NO Liberec (od 1. 9. 2013)

Předsedkyně rady starších v NO Liberec (2. 3. 2014 - 30. 9. 2017)