Lidé v Královéhradecké diecézi

Hledáte konkrétního faráře, jáhna či pastoračního asistenta či člena diecézních nebo celocírkevních orgánů? V přehledné tabulce naleznete všechny duchovní ve služebním poměru ke Královéhradecké diecézi CČSH, laické zaměstnance, členy církevních orgánů, správce objektů a další. V tabulce jsou základní kontakty, po rozkliknutí naleznete také podrobné informace o jedinci.

Miroslav Lidmila

Zobrazit všechny osoby

Laický kazatel v NO Frýdlant (od 1990)

Předseda rady starších v NO Frýdlant (od 24. 6. 2015)

Stavební technik (od 2015)