Lidé v Královéhradecké diecézi

Hledáte konkrétního faráře, jáhna či pastoračního asistenta či člena diecézních nebo celocírkevních orgánů? V přehledné tabulce naleznete všechny duchovní ve služebním poměru ke Královéhradecké diecézi CČSH, laické zaměstnance, členy církevních orgánů, správce objektů a další. V tabulce jsou základní kontakty, po rozkliknutí naleznete také podrobné informace o jedinci.

Helena Salfická

Zobrazit všechny osoby

Farářka v NO Holice v Čechách (1973 - 1. 6. 2018)

Administrátorka v NO Pardubice - Svítkov (1974 - 1982)

Duchovní v NO Holice v Čechách (od 1. 6. 2018)

Členka Diecézního kárného výboru (2006 - 2010)