Lidé v Královéhradecké diecézi

Hledáte konkrétního faráře, jáhna či pastoračního asistenta či člena diecézních nebo celocírkevních orgánů? V přehledné tabulce naleznete všechny duchovní ve služebním poměru ke Královéhradecké diecézi CČSH, laické zaměstnance, členy církevních orgánů, správce objektů a další. V tabulce jsou základní kontakty, po rozkliknutí naleznete také podrobné informace o jedinci.

Petra Šenková

Zobrazit všechny osoby

Pastorační asistentka v NO Kostelec nad Orlicí (2000 - 30. 6. 2014)

Pastorační asistentka v NO Rychnov nad Kněžnou (2000 - 30. 6. 2014)

Pastorační asistentka v NO Vamberk (2000 - 30. 6. 2014)

Pastorační asistentka v NO Kostelec nad Orlicí (od 1. 7. 2014)

Pastorační asistentka v NO Rychnov nad Kněžnou (od 1. 7. 2014)