Lidé v Královéhradecké diecézi

Hledáte konkrétního faráře, jáhna či pastoračního asistenta či člena diecézních nebo celocírkevních orgánů? V přehledné tabulce naleznete všechny duchovní ve služebním poměru ke Královéhradecké diecézi CČSH, laické zaměstnance, členy církevních orgánů, správce objektů a další. V tabulce jsou základní kontakty, po rozkliknutí naleznete také podrobné informace o jedinci.

Ondřej Bezděk

Zobrazit všechny osoby

Kazatel z povolání v NO Bakov nad Jizerou (od 11. 9. 2017)

Kazatel z povolání v NO Český Dub (od 11. 9. 2017)

Kazatel z povolání v NO Mnichovo Hradiště (od 11. 9. 2017)