Lidé v Královéhradecké diecézi

Hledáte konkrétního faráře, jáhna či pastoračního asistenta či člena diecézních nebo celocírkevních orgánů? V přehledné tabulce naleznete všechny duchovní ve služebním poměru ke Královéhradecké diecézi CČSH, laické zaměstnance, členy církevních orgánů, správce objektů a další. V tabulce jsou základní kontakty, po rozkliknutí naleznete také podrobné informace o jedinci.

Rudolf Špaček

Zobrazit všechny osoby

Farář v NO Hlinsko (od 1994)

Administrátor v NO Přelouč (2003 - 2004)

Člen Diecézní rady (2001 - 2010)