Lidé v Královéhradecké diecézi

Hledáte konkrétního faráře, jáhna či pastoračního asistenta či člena diecézních nebo celocírkevních orgánů? V přehledné tabulce naleznete všechny duchovní ve služebním poměru ke Královéhradecké diecézi CČSH, laické zaměstnance, členy církevních orgánů, správce objektů a další. V tabulce jsou základní kontakty, po rozkliknutí naleznete také podrobné informace o jedinci.

Stanislav Švarc

Zobrazit všechny osoby

Farář v NO Náchod (2000 - 2001)

Administrátor v NO Police nad Metují (2000 - 2001)

Administrátor v NO Broumov (2001 - 2007)

Farář v NO Police nad Metují (od 2001)

Administrátor v NO Náchod (od 1. 11. 2013)