Lidé v Královéhradecké diecézi

Hledáte konkrétního faráře, jáhna či pastoračního asistenta či člena diecézních nebo celocírkevních orgánů? V přehledné tabulce naleznete všechny duchovní ve služebním poměru ke Královéhradecké diecézi CČSH, laické zaměstnance, členy církevních orgánů, správce objektů a další. V tabulce jsou základní kontakty, po rozkliknutí naleznete také podrobné informace o jedinci.

Jaroslav Tesař

Zobrazit všechny osoby

Kazatel z povolání v NO Frýdlant (1999 - 1999)

Jáhen v NO Chlumec nad Cidlinou (2001 - 2007)

Farář v NO Chlumec nad Cidlinou (2008 - 2012)

Externí duchovní v NO Frýdlant (od 2017)

Kněz při diecézní radě (2014 - 2016)