Lidé v Královéhradecké diecézi

Hledáte konkrétního faráře, jáhna či pastoračního asistenta či člena diecézních nebo celocírkevních orgánů? V přehledné tabulce naleznete všechny duchovní ve služebním poměru ke Královéhradecké diecézi CČSH, laické zaměstnance, členy církevních orgánů, správce objektů a další. V tabulce jsou základní kontakty, po rozkliknutí naleznete také podrobné informace o jedinci.

Františka Tichá

Zobrazit všechny osoby

Pastorační asistentka v NO Čáslav (2000 - 2010)

Farářka v NO Čáslav (od 2012)

Kazatelka při diecézní radě (2011 - 2012)

Členka Komise pro práci s dětmi (od 2015)