Lidé v Královéhradecké diecézi

Hledáte konkrétního faráře, jáhna či pastoračního asistenta či člena diecézních nebo celocírkevních orgánů? V přehledné tabulce naleznete všechny duchovní ve služebním poměru ke Královéhradecké diecézi CČSH, laické zaměstnance, členy církevních orgánů, správce objektů a další. V tabulce jsou základní kontakty, po rozkliknutí naleznete také podrobné informace o jedinci.

Martina Tomčíková

Zobrazit všechny osoby

Pastorační asistentka v NO Liberec (2005 - 2011)

Pastorační asistentka v NO Hrádek nad Nisou (od 2011)

Pastorační asistentka v NO Frýdlant (1. 9. 2016 - 31. 8. 2017)

Jáhenka v NO Frýdlant (od 1. 9. 2017)