Lidé v Královéhradecké diecézi

Hledáte konkrétního faráře, jáhna či pastoračního asistenta či člena diecézních nebo celocírkevních orgánů? V přehledné tabulce naleznete všechny duchovní ve služebním poměru ke Královéhradecké diecézi CČSH, laické zaměstnance, členy církevních orgánů, správce objektů a další. V tabulce jsou základní kontakty, po rozkliknutí naleznete také podrobné informace o jedinci.

Marie Truncová

Zobrazit všechny osoby

Pastorační asistentka v NO Liberec (2005 - 2008)

Kazatelka z povolání v NO Český Dub (1. 11. 2014 - 2016)

Kazatelka z povolání v NO Česká Lípa (od 1. 12. 2016)

Zmocněnkyně Diecézní rady v NO Česká Lípa (od 1. 12. 2016)

Zmocněnkyně Diecézní rady v NO Nový Bor (1. 12. 2016 - 21. 2. 2017)

Kazatelka z povolání v NO Nový Bor (od 1. 12. 2016)

Kazatelka při diecézní radě (2008 - 2014)