Lidé v Královéhradecké diecézi

Hledáte konkrétního faráře, jáhna či pastoračního asistenta či člena diecézních nebo celocírkevních orgánů? V přehledné tabulce naleznete všechny duchovní ve služebním poměru ke Královéhradecké diecézi CČSH, laické zaměstnance, členy církevních orgánů, správce objektů a další. V tabulce jsou základní kontakty, po rozkliknutí naleznete také podrobné informace o jedinci.

Leoš Tuček

Zobrazit všechny osoby

Farář v NO Heřmanův Městec (1990 - 2002)

Kněz v NO Heřmanův Městec (2002 - 2016)

Externí duchovní v NO Heřmanův Městec (2017 - 1. 6. 2019)

469 696 390
husitskahm@seznam.cz