Lidé v Královéhradecké diecézi

Hledáte konkrétního faráře, jáhna či pastoračního asistenta či člena diecézních nebo celocírkevních orgánů? V přehledné tabulce naleznete všechny duchovní ve služebním poměru ke Královéhradecké diecézi CČSH, laické zaměstnance, členy církevních orgánů, správce objektů a další. V tabulce jsou základní kontakty, po rozkliknutí naleznete také podrobné informace o jedinci.

Jan Votava

Zobrazit všechny osoby

Farář v NO Jilemnice (1983 - 1991)

Farář v NO Dvůr Králové nad Labem (1991 - 2011)

Administrátor v NO Bílá Třemešná (1995 - 2009)

Duchovní (od 2013)