Lidé v Královéhradecké diecézi

Hledáte konkrétního faráře, jáhna či pastoračního asistenta či člena diecézních nebo celocírkevních orgánů? V přehledné tabulce naleznete všechny duchovní ve služebním poměru ke Královéhradecké diecézi CČSH, laické zaměstnance, členy církevních orgánů, správce objektů a další. V tabulce jsou základní kontakty, po rozkliknutí naleznete také podrobné informace o jedinci.

Václav Žďárský

Zobrazit všechny osoby

Jáhen v NO Přelouč (1990 - 1997)

Administrátor v NO Nechanice (1997 - 1999)

Farář v NO Nový Bydžov (1997 - 2015)

Administrátor v NO Chlumec nad Cidlinou (1999 - 2001)

Duchovní v NO Nový Bydžov (1. 9. 2015 - 2016)

Externí duchovní v NO Nový Bydžov (2017 - 1. 6. 2019)

608 317 448