Lidé v Královéhradecké diecézi

Hledáte konkrétního faráře, jáhna či pastoračního asistenta či člena diecézních nebo celocírkevních orgánů? V přehledné tabulce naleznete všechny duchovní ve služebním poměru ke Královéhradecké diecézi CČSH, laické zaměstnance, členy církevních orgánů, správce objektů a další. V tabulce jsou základní kontakty, po rozkliknutí naleznete také podrobné informace o jedinci.

Miloslava Pellyová

Zobrazit všechny osoby

Farářka v NO Holohlavy (1966 - 1973)

Farářka v NO Červený Kostelec (1974 - 2007)

Administrátorka v NO Rtyně v Podkrkonoší (1998 - 2007)

Duchovní v NO Červený Kostelec (2007 - 2013)

Kněz v NO Rtyně v Podkrkonoší (2007 - 2013)

Členka Diecézního revizního finančího výboru (2006 - 2010)

Kněz při diecézní radě (2008 - 2008)

Členka Diecézního revizního finančího výboru (od 2010)

Duchovní (od 2014)