Lidé v Královéhradecké diecézi

Hledáte konkrétního faráře, jáhna či pastoračního asistenta či člena diecézních nebo celocírkevních orgánů? V přehledné tabulce naleznete všechny duchovní ve služebním poměru ke Královéhradecké diecézi CČSH, laické zaměstnance, členy církevních orgánů, správce objektů a další. V tabulce jsou základní kontakty, po rozkliknutí naleznete také podrobné informace o jedinci.

Vladislav Pek

Zobrazit všechny osoby

Jáhen v NO Chrudim (2008 - 2012)

Duchovní v NO Chrudim (1. 12. 2012 - 2013)

Farář v NO Chrudim (1. 2. 2013 - 2015)

Administrátor v NO Chlumec nad Cidlinou (od 1. 12. 2014)

Farář v NO Nový Bydžov (od 1. 9. 2015)

Člen Právní rady (od 7. 6. 2014)

Člen Pastorační komise (od 2015)

Člen Liturgické komise (od 2015)

Předseda Diecézního kárného výboru (od 1. 5. 2016)