Lidé v Královéhradecké diecézi

Hledáte konkrétního faráře, jáhna či pastoračního asistenta či člena diecézních nebo celocírkevních orgánů? V přehledné tabulce naleznete všechny duchovní ve služebním poměru ke Královéhradecké diecézi CČSH, laické zaměstnance, členy církevních orgánů, správce objektů a další. V tabulce jsou základní kontakty, po rozkliknutí naleznete také podrobné informace o jedinci.

Jana Wienerová

Zobrazit všechny osoby

Farářka v NO Broumov (od 2007)

Metodička komise Komise pro práci se seniory (od 2015)

Členka Ediční rady (od 2015)